Mitohondriji – čuvari našeg zdravlja

Mitohondriji – čuvari našeg zdravlja

Sve što naše tijelo čini, od kretanja, održavanja topline, do razmišljanja i pamćenja, treba energiju. Energija koju upotrebljavamo dolazi iz bjelančevina, ugljikohidrata i masti iz naše hrane. No mi je ne možemo upotrijebiti izravno, nego je moramo pretvoriti u oblik energije koju stanice mogu upotrijebiti , a to je spoj pod imenom adenozintrifosfat (ATP). Možemo o njemu razmišljati kao o bateriji koja pretvara kemijsku energiju u drugi oblik (u ovom slučaju električni) koji je lakši za upotrebu. Ta konverzija energije iz hrane u ATP, potreban našem tijelu, odigrava se u mitohondrijima. Ako mitohondriji ne rade kako treba, tada nemamo dovoljno mogućnosti da pretvorimo hranu u ATP. Za stanice koje trebaju mnogo ATP-a, npr. mišići, to postaje problem – one postaju slabije i brže se umaraju.


Dakle, glavna je uloga mitohondrija proizvodnja energije i smatramo ih energijskim centralama u svim stanicama organizma. To su organele koje djeluju na sličan način kao i probavni trakt: razgrađuju hranjive tvari i stvaraju molekule bogate energijom koja je potrebna svakoj živoj stanici. Ti biokemijski procesi u stanici smatraju se staničnim disanjem. Veliki dio reakcija koje su uključene u stanično disanje događa se u mitohondrijima. Mitohondriji su dakle aktivni dijelovi stanice (organele) koji stanice pune energijom.

Mitohondrijska medicina

Istraživačke aktivnosti mitohondrijske medicine – jedna od najnaprednijih grana moderne medicine – postavljaju temelje za razvoj proizvoda za popratnu prehrambenu terapiju kroničnih degenerativnih bolesti.
 

O autoru

anhuhr administrator

0

Your Cart